Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

paprsek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.
 (Tomáš Růžička)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110394 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh na optimalizaci vrtných prací při lomovém dobývání.
 (Jiří Bernát)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75891 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrhy zemědělské rekultivace po ukončení dobývání na vybraných lomových provozech v Karlovarském kraji
 (Monika Hajná)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92743 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Technické možnosti ovlivnění tvarových a rozměrových charakteristik obrobku při řezání vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem na X-Y řezacím stole
 (Jakub Ormaniec)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114961 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv změny parametrů řezného procesu na kvalitu řezu při nekonvenčním obrábění vodním abrazivním paprskem
 (Libor SUCHÁNEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0s1oly// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Rozbor a posouzení ekonomických ukazatelů řezání pískovce vodním paprskem na provozovně firmy Kámen Ostroměř s.r.o.
 (Monika Moravcová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120089 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Využití vodních paprsků pro těžbu bloků na vybraných lokalitách ČR
 (Jan Krečmer)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92829 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Efektivita využití technologie vodního paprsku při těžbě uhlí
 (Iva Kolenová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103153 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma