Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

digitalni model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy
 (Petr Holzer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j85jz/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

3D simulační model v Plant Simulation jako digitální dvojče modelu Training Factory Industry 4.0
 (Alena ŠVELCHOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c4936i// | Průmyslové inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Digitální model terénu svahové deformace Girová pomocí metod UAV a SfM
 (Eva MARTYNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wfg2h9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků
 (Prokop KURANDA)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0l39qb// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma

3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 (Jan Russnák)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lftel/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Digitální model krajiny Zlína a blízkého okolí\nl{}
 (Adam Škamrala)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ecq3ee// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Digitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RAS
 (Jiří DOUPAL)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//npmbyq// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Tvorba účelové mapy a digitální model reliéfu v železničním tunelu
 (Juraj Pražienka)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103309 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

A Model for Strategic Alignment of Supply Chain Management Information Systems: Dynamic Capabilities of Digital Business Models
 (Jochen Nürk)

2019, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3333cz// | Economics and Management / Business Management and Economics | Práce na příbuzné téma

Model výrobního procesu - digitální dvojče
 (Ondřej Kaňok)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141317 | Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)