Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

water jet

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Měření a analýza povrchů vytvořených technologií vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku ve vztahu k obrobitelnosti materiálu
 (Matěj Pitron)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129403 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání abrazivního vodního paprsku s abrazivním suspenzním paprskem
 (Veronika Nováková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109606 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti odpadního materiálu v záchytné nádobě abrazivního vodního paprsku
 (Veronika Mrázková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103681 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výroby těsnění využitím technologie vodního paprsku
 (Jan Voborník)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9os5at// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Strategie frézování tvrdého keramického materiálu pomocí technologie vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
 (Vladimír Ptáček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129404 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Měření a analýza soustružených povrchů vytvořených technologií vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
 (Jan Vronka)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137034 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

3D model polohovacího systému pro řezání vodním paprskem
 (Lukáš Hoza)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129406 | Strojírenství / Robotika | Práce na příbuzné téma

Nekonvenční technologie obrábění vodním abrazivním paprskem
 (Jakub Lisec)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uyorsi// | Dřevařské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stanovení řezných parametrů pro technologii vodního paprsku
 (Adam Lukáš)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//a6mf7y// | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Kvalita řezných ploch vybraných technických materiálů po aplikaci vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
 (Ladislav Chrobák)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114959 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)