Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fluviální sedimenty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj fluviální sedimentace řeky Moravy v okolí Lobodic
 (Roman ŠIMÁČEK)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ylmuzs// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Stratigrafická analýza archívů fluviální sedimentace nivy Moravy v Litovelském Pomoraví z mělkých vrtů
 (Lenka BARTOŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tf82cf// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Využití paleomagnetických metod při studiu fluviálních systémů
 (Jaroslava Ježková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyesx/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Studium fluviálních sedimentů řeky Odry v CHKO Poodří
 (Kamila JANÍČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d4v391// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické zhodnocení říčních sedimentů na vybraných lokalitách povodí řeky Odry
 (Antonín VONDRÁK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fl15wy// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Chemismus povrchové vody a sedimentů slepého ramene řeky Odry (mezi 47-48 ř. km)
 (Tereza Matějová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103165 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení chemismu bahenních sedimentů a povrchové vody úseku paralelního koryta řeky Odry v katastrálním území Studénka
 (Zdeněk Tománek)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103270 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Charakter a dynamika sedimentace paralelního ramene řeky Odry v CHKO Poodří - 2. úsek
 (Nela HRABOVSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qbiljq// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma