Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Odra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy v Brně
 (Justina Lidmilová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iw3bi/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry
 (Jiří Urbanec)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol5gu/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012)
 (Monika Dršková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6d42/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Monitoring říčního břehu (Odra - 1. lokalita, 6. etapa)
 (Ivana KOSŇOVSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//38117m// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Rozšíření nepůvodních druhů rostlin podél řeky Odry
 (Jiří Urbanec)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol5gu/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Revitalizace pravého břehu Odry v Ostravě Zábřehu
 (Rostislav Šigut)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141520 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Studium fluviálních sedimentů řeky Odry v CHKO Poodří
 (Kamila JANÍČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d4v391// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Charakteristika břežních a příbřežních sedimentárních těles řeky Odry
 (Liana BÍLÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//92hk4j// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-Koblov a návrh sanace
 (Radim Voborník)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106481 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Monitoring říčního břehu Odry (7. etapa)
 (Vendula PETROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dcj7n1// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma