Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

brownfields

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Areál Lembergerovy tkalcovny ve Frýdku Místku a její regenerace
 (Kristýna Vojkůvková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141521 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Analýza pohybové aktivity a regenerace u vybraných složek bezpečnostních sborů.
 (Jan Tomek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/skpqa/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Práce na příbuzné téma

Možnosti kompenzace a regenerace v hokeji
 (Igor Šudřich)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p32qz/ | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Stravovací zvyklosti a regenerace sjezdových lyžařů
 (Nicole Hanáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fk2ff/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Práce na příbuzné téma

Regenerace v úpolových sportech
 (Filip Hostýnek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ltuna/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Mapování procesu regenerace brownfieldů
 (Dominik Šulák)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk76i/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Regenerace ve sportu
 (Jiří Aubrecht)

2017, Bakalářská práce, VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.

http://theses.cz/id//tu4ipq// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Regenerace potočních krajin a jejich hodnocení
 (Jiří Jakubínský)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y511n/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Efekt vybraných regeneračních postupů aplikovaných v časné fázi regenerace na výkonové ukazatele zotavení
 (Dagmar Zacharová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jj0fo/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Komparace národních strategií regenerace brownfieldů v Evropě
 (Hana Lýčková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7bc8/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma