Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

stavebni mechanizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optimalizace nákladů pro provoz stavební mechanizace a dopravních prostředků pomocí monitoringu GPS
 (Simona Juršová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/xu0ln/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomické zhodnocení mechanizace používané při těžbě soudržných stavebních nerostných surovin v podmínkách České republiky
 (Zuzana Volfová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82582 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Mechanizace svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí
 (Rostislav ZEMAN)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9ytmg8// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybrané strojní techniky využívané pro zemní a stavební práce na dopravních stavbách
 (Pavel Bartoník)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//16jq8l// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Technické a ekonomické zhodnocení činnosti střediska dopravy a mechanizace firmy Chládek\&Tintěra, a.s.
 (Jitka BERANOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//im9wqr// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
 (Vladimír Mašán)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xfcbad// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Optimalizace návrhu velikosti průzkumné štoly na základě použité mechanizace
 (Aleš Vojkovský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94675 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Řešení efektivnosti provozu strojů pomocné mechanizace
 (Pavel Brabec)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92708 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Zabezpečení pracovníků v ohroženém prostoru stavebních strojů
 (Andrea Šišmová)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140181 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ekonomicko technologické vyhodnocení objektu s možnosti obchodu a služeb a jeho stavebně technologická část objektu
 (Ivana BYGAROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//brg0lw// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma