Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hranice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Vnímání reliktní hranice na příkladu severní části česko-moravské zemské hranice
 (Petr Marek)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hok7i/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Analýza hospodaření a financování orgánu sociálně-právní ochrany dětí města Hranice
 (Michaela Kroupová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/np4wz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Historie smyčcového orchestru a hudecké muziky ZUŠ Hranice po současnost
 (Tereza Lásková)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dmyud/ | Hudební umění / Hra na housle | Práce na příbuzné téma

Osobní hranice facilitátora v průběhu případových konferencí při práci s rodinou
 (Anna Ročňová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/m5hk2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hranice panství Vranov
 (Šimon Zouhar)

2024, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifnzl/ | Matematika se zaměřením na vzdělávání / Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Hranice v pomáhajících vztazích v dětském hospice
 (Vendula Přikrylová)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/uopx2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hranice mezi cenomanem a turonem v orlicko-žďárském depocentru české křídové pánve
 (František Herbrich)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eggl0/ | Aplikovaná a environmentální geologie / | Práce na příbuzné téma

Hranice pozemků z pohledu právní úpravy katastru nemovitostí a pozemkových úprav
 (Špaček Špaček)

2022, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap8uj/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Raně novověká opevnění slezsko-uherské hranice
 (Martin Krůl)

2020, Disertační práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/im4kw/ | Historické vědy / Historie se zaměřením na české a československé dějiny | Práce na příbuzné téma

Výstava „V těžkých dobách. Boje o hranice 1918 - 1919“
 (Žaneta Kubingerová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpcbk/ | Historické vědy / Muzeologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)