Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chvostoskoci (folsomia candida)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Ověření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vod
 (Monika HOLEŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c7npo5// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Sledování inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida po expozici pesticidy
 (Kateřina KANDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zppiwq// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Působení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candida
 (Kateřina KANDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e7jr08// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Kontaktní testy toxicity a jejich využití pro detekci kontaminace půdy
 (Veronika GACÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//46jhr2// | Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Hodnocení zátěže lesních půd pomocí ekotoxikologických testů s půdními bezobratlými živočichy
 (Anna Slavíková Amemori)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynghy/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení stavu zemědělských půd pomocí ekotoxikologických biotestů
 (Veronika GACÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1m6nj9// | Biologie / Učitelství biologie - geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Využití kontaktních testů při bioindikaci kontaminace životního prostředí.
 (Jana MANIUROVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nz5w58// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití kontaktních testů pro sledování toxických účinků pesticidů
 (Kateřina MATYÁŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//59ew4v// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita půd v oblasti Rybí
 (Eliška Hrynyšinová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107926 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)