Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

textilni odpadni vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv materiálu na vlastnosti nanovlákenných membrán určených pro čištění odpadní vody
 (Kateřina Medková)

2018, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//c47vpb// | Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály | Práce na příbuzné téma

Vliv vybudování nového odpadovodu z Biocelu Paskov a.s na kvalitu vody v řece Odře a Ostravici, Česká republika
 (Danka Bandolová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108117 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Čištění vody pomocí nanovlákenné vrstvy
 (Nikifor Asatiani)

2015, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//cwy54y// | Textil / Chemická technologie textilní | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu textilních odpadních vod na akvatické mikroorganismy
 (Jan Balnar)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141525 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití mikroorganismů k bioremediaci textilních odpadních vod
 (Iva Lapková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129946 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Moderní oxidační procesy pro čištění odpadních vod
 (Jiří Strouhal)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v6yf21// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv struktury multifilu na testování bakteriálních biofilmů při čištění odpadních vod
 (Šárka Hauzerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//i293ey// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Pletené struktury pro čištění odpadních vod
 (Lucie Petříková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//m2h2g7// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Využití nanovláken při biologickém čištění odpadních vod
 (Bulgantamir Amartuvshin)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//xfv664// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma