Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Senioři

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 35 prací)
ETICKÁ PROBLEMATIKA PÉČE O SENIORY V DOMOVECH PRO SENIORY. REFLEXE NA STANDARDY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ETICKÝCH SOUVISLOSTECH.
 (Dana ČERVONYJOVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//44iynt// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory a v rodinném prostředí v regionu Trutnov
 (Lenka Kadaníková)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rfp0e/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Kvalita života seniorů z pohledu sociálních pracovníků v zařízeních pobytových sociálních služeb v Trutnově
 (Kamila Suchánková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/oex42/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Kvalita života seniorů v Pardubicích v kontextu zákona o sociálních službách a příspěvku na péči - současnost a prognóza
 (Ivana Liedermanová)

2014, Disertační práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nwckcr// | Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů | Práce na příbuzné téma

Změna cílů standardů kvality sociálních služeb v průběhu jejich implementace v pečovatelské službě
 (Kateřina Mokrá)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0l3i/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Kvalita poskytované služby v Domově pro seniory v Tovačově
 (Jarmila JURDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yq1rvg// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Práce na příbuzné téma

Úroveň kvality sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě
 (Barbora Kundriková)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/zrsny/ | Hospodářská politika a správa / Sociální management | Práce na příbuzné téma

Tvorba procedurálních standardů kvality v podmínkách pobytových sociálních služeb a jejich realizace v praxi
 (Helena Pressfreund)

2020, Rigorózní práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8hd9b9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Kvalita poskytované sociální péče v domově se zvláštním režimem a v nemocnici
 (Ivana Matulíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eqy7wl// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Kvalita života v seniorském věku u žen a mužů v Domově pro seniory, Centrum sociálních služeb v Českých Budějovicích
 (Kateřina HNILIČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x2h2q8// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 35 prací)