Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

jod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných environmentálních vzorků
 (Romana Bedrunková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ayix6/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.
 (Anna Kutláková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a63zy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Retenční charakteristiky perfluorovaných sloučenin na vybraných SPE sorbentech v mořské vodě
 (Miroslav Brumovský)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fr53l/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv auxinových herbicidů na rovnováhu endogenních hladin IAA a jejích metabolitů u Hordeum vulgare a Arabidopsis thaliana
 (Natálie ZÁVORKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v0oqpx// | Biotechnologie a genové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu exogenní aplikace brassinosteroidů na jejich endogenní hladiny u etiolovaných rostlin hrachu setého (Pisum arvense L.)
 (Helena VLASÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cp04dq// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití materiálů na bázi TiO\dindex{2} pro izolaci a purifikaci molekul RNA
 (Denisa Smělá)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g9kt2u// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Extrakce pevnou fází v analýze vybraných syntetických inhibitorů fosfodiesterázy PDE-5 metodou HPLC/MS
 (Lucie KEPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9cjqs5// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Spojení SPE extrakce s optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem pro stanovení jodu
 (Radek Kavřík)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubvew/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Solid-phase synthesis of the new purines derivates and study of their properties
 (Barbora LEMROVÁ)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w39i11// | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Solid-phase syntéza derivátů 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1,4- benzodiazepin-5-onu
 (Miroslav ŠKROBÁNEK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4rift4// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)