Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kriminalita mládeže

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Autobiografické aspekty výtvarné tvorby a jejich využití ve výtvarné výchově
 (Eva del Risco Koupová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdxae/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Rodina a škola jako rizikové aspekty působící na chování žáka
 (Jana Uhrová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/systw/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty patologického hráčství
 (Petra NOVOTNÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kf3z4m// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Ústavní výchova a její vliv na osobnost dětí a mladistvých
 (Denisa DVOŘÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8fuobf// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Rodinné prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
 (Nicole Baková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5y8pen// | Sociální práce / Penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Vliv intervencí pomáhajících pracovníků na sociální fungování mladistvých delikventů
 (Kristýna Horáčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whkni/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv sociálního prostředí na probační dohled u mladistvých
 (Jiří KUCHAŘ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cxyt4p// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Droga v životě mladistvého delikventa
 (Marcela Jandová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1a8o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vliv patologického sociálního prostředí na delikventní chování mladistvého
 (Ladislav OBRDLÍK)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x3tugg// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Rodinné prostředí drogově závislých
 (Adéla LUKÁŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m48fha// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)