Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

genova exprese

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres
 (Eva Matoulková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdb8b/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Nové mechanismy regulace exprese vybraných biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu
 (Kateřina Nevědělová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1ej8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Úloha m6A modifikace RNA v regulaci genové exprese
 (Helena Covelo Molares)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcl6g/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)
 (Filip Kuchyňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/op3ax/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Změny genové exprese spojené s odpovědí na léčbu chronické lymfocytární leukémie
 (Václav Chochola)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tj7pl/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií
 (Kateřina Musilová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg1i7/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II.
 (Anna Bílková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ckjj2/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Epigenetická regulace exprese genů zapojených v biotransformaci xenobiotik
 (Kateřina Nevědělová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arxe6/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium exprese a funkce microRNA v patogenezi vybraných B-buněčných malignit
 (Ján Deván)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzguy/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Modulace intracelulárních signálních drah a genové exprese aromatickými kontaminanty prostředí
 (Lenka Trilecová)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1tzp/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)