Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vyhodnoceni dat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Optimalizace zpracování fMRI dat s ohledem na kontrolu kvality dat
 (Martin Gajdoš)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpn8l/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Práce na příbuzné téma

Kvalita dat OpenStreetMap a její závislost na charakteristikách území
 (Jakub Řehák)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6cwa/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Práce na příbuzné téma

Automatizovaný systém pro vyčtení, analýzu a vyhodnocení naměřených dat z hladinových snímačů
 (Jan Ručka)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128509 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Sběr a vyhodnocení provozních dat nákladního automobilu za účelem návrhu hybridního pohonu
 (František Čermák)

2021, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k7xf4t// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Sběr a vyhodnocení biometrických dat pomocí platformy Bitalino
 (Michael Rádl)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nzk2j/ | Informatika / Matematická informatika | Práce na příbuzné téma

Analýza a zpracování obrazových dat pro účely diagnostiky plazmatu
 (Branislav Hesko)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3mtq/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vybraných ČOV po rekonstrukci a implementace získaných dat při zadání projektu ČOV Měšice
 (Tereza Pecháčková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129990 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Automatické vyhodnocení dat laserového skenování železniční trati
 (Markéta BRUNCLÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kmxa1v// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
 (Michal Tomeš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129407 | Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení dat monitoringu automatické pozorovací stanice na dole Bílina
 (Aleš Vojkovský)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137170 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)