Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

osvojeni druheho jazyka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Lingvistické prvky Angličtiny jako druhého jazyka: Průzkum rodilých mluvčích Německého jazyka
 (Caroline OTTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bpojwz// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Typy a četnost chyb u konkrétních gramatických jevů v počáteční fázi osvojování druhého jazyka na základní škole.
 (Nikola PAULASOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4o8ijt// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Lingvistické prvky angličtiny jako druhého jazyka v Nizozemí: Průzkum mezi Nizozemskými mluvčími
 (Petr ŠTĚPNIČKA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9uv3d5// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Význam mateřského jazyka v jinojazyčné společnosti
 (Andrea Králiková)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpkmh/ | Sociologie / Sociální antropologie | Práce na příbuzné téma

Osvojení si druhého jazyka u studentů různých věkových skupin v rámci českého prostředí
 (Jana JELÍNKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ccax4u// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Práce na příbuzné téma

Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ
 (Martina Čeřovská)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nu20n/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Práce na příbuzné téma

Role mateřského jazyka ve výuce cizích jazyků
 (Julie POMAHAČOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k2ncsv// | Učitelství pro základní školy / AJ-NJ | Práce na příbuzné téma