Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

paraple

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aplikace vybraných účetních zásad v konkrétních podmínkách Centra Paraple, o.p.s.
 (Bára Pištorová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51624 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Vytvoření dobrovolnického programu "Osobní asistence pro aktivizaci lidí po porušení míchy" a jeho aplikace do rehabilitačního centra Paraple
 (Veronika PŠAJDLOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wmd6az// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání handicapovaných s podporou ICT (s ohledem na požadavky trhu práce)
 (Eva Bláhová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sif8m/ | Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví | Práce na příbuzné téma

Kvalita života jedince s tělesným postižením a možnosti jejího ovlivnění
 (Pavel PAP)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zfq8bl// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma