Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvalita vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
The impact of illegal mining on forest ecosystem and stream water quality: a case study on river Birim, Ghana and a comparison with the situation in the EU
 (Eric Marfo Karikari)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ses9q5// | European Forestry / | Práce na příbuzné téma

Mikrobiologická kvalita vody
 (Jana Štecová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi65s/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
 (Kateřina Weissová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97936 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody
 (Petr BERKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xzrb29// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kvalita vodovodní vody
 (Kateřina Sotolářová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6unn/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody ve vojenském újezdu Brdy
 (Lenka DIVINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1rjh7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kvalita vody odtékající z rybníků v průběhu vypouštění a výlovu se zřetelem na bilanci fosforu a nerozpuštěných látek
 (Jan FREIDINGER)

2016, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4nyn3v// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou
 (Miroslav Hudák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Kvalita vody v umělých koupalištích, technologie úpravy a odběry vzorků
 (Renáta Vachová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xu859q// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Kvalita vody v bazénech pro koupání a plavání dětí předškolního věku
 (Štěpánka Jandová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//t2n26f// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)