Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sledování vozidel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studie možností rušení monitoringu a sledování vozidel pomocí GPS
 (Peter Marčiš)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141988 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Vývoj multiplatformní aplikace pro sledování polohy vozidel městské hromadné dopravy
 (Michal Paukert)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l7hoy6// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Sledování provozních údajů těžebních vozidel
 (Peter Pavlík)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6i97/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Použití lokačních dynamických systémů pro sledování pohybu železničních vozidel
 (Vojtěch Janoš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109607 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

GPS Sledování vozidla
 (Jan ŠŤASTNÝ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2ksbt5// | Inženýrská informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Návrh aplikace pro sběr dat a sledování jejich změn při projektování kolejového vozidla
 (David Turčák)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129432 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma