Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biologicky, rozložitelný, odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Analýza nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ve městě Rakovník
 (Rostislav Míka)

2022, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148513 | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
 (Pavlína Raichlová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kw6ea8// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Účinnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústeckém kraji
 (Jennifer Elisabeth NOVAK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5u8tun// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Návrh využití a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácnosti ve vybrané lokalitě
 (Adam Továrek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141349 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení současného svozu biologicky rozložitelného odpadu od občanů města Mostu: stanovení nedostatků a návrh dalšího postupu
 (Květa Krchová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144942 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Strategie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem pro území ORP Pacov
 (Pavla Vacová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ri9277// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Spôsoby zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vo vybraných obciach Juhomoravského kraja
 (Barbora Rantová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ex117// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Rozdíly v biologicky rozložitelných komunálních odpadech z domácností vzhledem k typu zástavby
 (Anna Malsová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w3pdss// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování a analýza složení biologicky rozložitelných složek ve SKO na území Moravskoslezského kraje
 (Adam Lamich)

2023, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//zhlrof// | Energetika a životní prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)