Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompostování, čistírenských, kalů

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Kompostování čistírenských kalů
 (Jakub Tobiáš)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ynruye// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hygienizace čistírenského kalu metodou rychlokompostování
 (Jakub Tobiáš)

2022, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bb7jzl// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu
 (Markéta Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgol1/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na snižování mikropolutantů v čistírenských kalech
 (Jana Franklová)

2023, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//oh4nn2// | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Práce na příbuzné téma

Kompostování čistírenských kalů malých producentů
 (Miroslava Pumprlová Němcová)

2013, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//erpiqr// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití čistírenských kalů pro kompostování a pro zemědělskou půdu na ČOV Jaroměř a ČOV Trutnov
 (Eva SOCHOROVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5a3sc9// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Studie zhodnocení kalového hospodářství městské čistírny odpadních vod (ČOV)
 (Dana Koukalová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//16shrh// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení rekonstrukce ČOV v Krnově se zaměřením na kalové hospodářství
 (Ivan Krištofík)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97746 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Kompost, "srdce" zahrady. Integrovaná tematická výuka v prostředí mateřské školy
 (Jitka Tihelková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nryue/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Kompost
 (Monika CHOVANCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//itl884// | Výtvarná umění / Malba | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)