Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kompostování

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh využití a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácnosti ve vybrané lokalitě
 (Adam Továrek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141349 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Anaerobní zpracování biologicky rozložitelných materiálů
 (Vojtěch Veškrna)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dv2xq2// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v dané lokalitě
 (Miroslava JIRKŮ)

2022, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n84qdu// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu
 (Olga Křížová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kd887r// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelné odpady a jejich zpracování v bioplynových stanicích
 (Dana TŘÍSKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sbghty// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve společnosti ASOMPO, a.s.
 (Hana Veselková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108393 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici v obci Pšov
 (Hana ŠAFRÁNKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dtvayd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh logistického modelu sběru biologicky rozložitelných odpadů pro vybranou lokalitu
 (Štěpán KOUBA)

2021, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kqjao2// | Zemědělské inženýrství / Zemědělská a dopravní technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)