Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biodegradable waste

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Biodegradable plastics and their impact on waste management
 (Ján Štefánek)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//85ionu// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Práce na příbuzné téma

Informační webový portál na podporu integrovaného systému nakládání s odpadem
 (Tomáš Mego)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkfxt/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Využití cihelného a betonového recyklátu stavebních odpadů při kompostování biodegradabilních odpadů
 (Pavlína NOVÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hcni2r// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Biologicko-rozložitelné odpady se zaměřením na biodegradabilní složky komunálního odpadu
 (Petra Medunová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhasof// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

"La traduction commentée d'un texte technique (traitement des déchets biodégradables)"
 (Kateřina ELISOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mdn9jb// | Překladatelství a tlumočnictví / Francouzština pro překladatelskou praxi | Práce na příbuzné téma

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady formou kompostování
 (Anežka Uhrová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oowa08// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení současného svozu biologicky rozložitelného odpadu od občanů města Mostu: stanovení nedostatků a návrh dalšího postupu
 (Květa Krchová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144942 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Blatticomposting jako metoda zpracovávání bioodpadu v domácnosti
 (Michaela HOLZMANNOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gtid5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
 (Pavlína Raichlová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kw6ea8// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)