Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aktivita enzymu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Optimalizace podmínek uchovávání enzymu bovinní testikulární hyaluronidázy
 (Alice Šárková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsgpf/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Příprava termostabilního lytického enzymu navrženého metodou in-silico
 (Filip Štěpánek)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h0koe/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Určení validačních parametrů analytické IVD metody pro stanovení sérové aktivity enzymu GMT z dat naměřených v klinické laboratoři.
 (Blanka Kubešová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2fhl/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Práce na příbuzné téma

Vliv reakčních podmínek na aktivitu enzymu a inhibiční koncentraci
 (Klára Faltusová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//64mnc0// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Vliv aktivity enzymu na inhibiční účinnost vybraných inhibitorů
 (Adéla Špásová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w7bpio// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Koordinační sloučeniny vybraných kovů s ligandy na bázi imidazolu a s potenciální inhibiční aktivitou enzymu aromatázy.
 (Lukáš MASARYK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bc9h2g// | Chemie / Bioanorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj testu pro měření aktivity enzymu CA a jeho provádění v HTS
 (Vojtěch SYNEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xzu2g1// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv kombinované diety atorvastatinu a silymarinu na aktivitu jaterního enzymu CYP3A u potkaního modelu metabolického syndromu
 (Hana ŠŤASTNÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ey3upa// | Chemie / Bioorganická chemie a chemická biologie | Práce na příbuzné téma

Exprese a aktivita enzymů podílejících se na regulaci redoxního stavu embryonálních buněk během jejich diferenciace
 (Lucia Binó)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oug02/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Interakce enzymu Rubisco a kyseliny abscisové
 (Denisa KRATOCHVÍLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x6k3cc// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)