Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

TiO2

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Selektivní katalytická oxidace amoniaku za použití katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
 (Kateřina Kupková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150431 | Chemické a environmentální inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Katalytická oxidace VOCs v nebezpečných vzdušinách s využitím mikrovlnného ohřevu
 (Vladimir Lâsac)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hsuotc// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Katalytická oxidace VOCs ve vzduchu s využitím katalyzátorů tvořených směsnými oxidy kovů
 (Maxim Solodkov)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//j4iqmk// | Environmentální inženýrství a analýza / | Práce na příbuzné téma

Vliv O2 a NO2 na vznik PtOx a PdOx během katalytické oxidace NO
 (Jiří Štěrba)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jie6db// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace reakčních podmínek katalytické oxidace organického sulfidu
 (Daniela Spustová)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117218 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Katalytická oxidace DEHP peroxidem vodíku
 (Jindřiška VYSKOČILOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cp1tn6// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium katalytické tlakové oxidace odpadních vod z výroby Lasamidu
 (Alena Bulisová)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s0ksua// | Chemie a technická chemie / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
 (Barbora Ptáčková)

2022, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147797 | Chemické a environmentální inženýrství / Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Aplikace katalyzátorů na bázi Co při mikrovlnné katalytické oxidaci nebezpečných vzdušin
 (Tomáš Kučera)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ulxb1m// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Nanostrukturované heterogenní katalyzátory na bázi TiO2, CeO2 a CuO pro katalytickou oxidaci těkavých organických látek
 (Barbora Ptáčková)

2022, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147797 | Chemické a environmentální inženýrství / Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)