Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

barandien

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium paleontologických a petrografických vzorků z kambrických lokalit barandienské oblasti a jejich využití pro geoturismus
 (Tereza Vachová)

2024, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//lx8018// | Geovědní a montánní turismus / | Práce na příbuzné téma

Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma
 (Kristina Kolářová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzg72/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma