Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

magneticka susceptibilita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Magnetická susceptibilita granitoidních hornin východní části brněnského masivu a její příčiny.
 (Martin Kubeš)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0k35/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Magnetická susceptibilita a antropogenní složky sedimentů
 (Veronika DUBNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z6grop// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vnitřní stavba nivy řeky Odry na lokalitě Proskovice a magnetická susceptibilita jako proxy znečištění
 (Kristýna ZIMOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eflqb1// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Magnetická susceptibilita a ztráta hmotnosti žíháním sedimentů malých vnitrohorských jezerních pánví
 (Michaela HÁJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//11xpl9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Magnetická anizotropie psamitů a slepenců brdského kambria
 (Milan Říha)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aquro/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Anizotropie magnetické susceptibility a stavba vulkanitů kambria v barrandienu
 (Kristina Kolářová)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbx71/ | Geologie / Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země | Práce na příbuzné téma

Magnetické minerály jako indikátor antropogenního znečištění
 (Klára Ossová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107879 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Geologicko-geofyzikální modely zdrojů magnetických anomálií z vybraných oblastí Moravy
 (Anastasiia Melnyk)

2023, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//r4wq3n// | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma
 (Kristina Kolářová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzg72/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Magnetické částice v imisích z oblasti Moravskoslezských Beskyd
 (Pavel Kantor)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119991 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)