Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

petrofyzikalni vlastnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sedimenty jihočeských pánví - mocnosti a petrofyzikální vlastnosti
 (Tadeáš Hollan)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijq56/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Aplikace dat těžby z vrtů k určení petrofyzikálních vlastností formace Shiranish
 (Chalang NAWZAD MOHAMED TAHER)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iyboo1// | Petroleum Engineering / | Práce na příbuzné téma

Fyzikálně-chemické vlastnosti jezerních sedimentů jezera Anonima, ostrov Vega, Antarktida
 (Tomáš Čejka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdhwe/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera
 (Martin Kadlec)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9w9c/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlastností vzorků karbonátových hornin pro účely posouzení podzemního úložiště CO2
 (Maksim Degtiarev)

2024, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//m6w22v// | Petroleum Engineering / | Práce na příbuzné téma

Magnetická susceptibilita granitoidních hornin východní části brněnského masivu a její příčiny.
 (Martin Kubeš)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0k35/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Metodika laboratorního stanovení petrofyzikálních parametrů horninových vzorků pro účely charakterizace ložisek uhlovodíků
 (Nikita Degtiarev)

2024, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//uejwet// | Petroleum Engineering / | Práce na příbuzné téma

Laboratorní stanovení petrofyzikální charakteristiky vybraných vzorků vrtného jádra
 (Martina Halatová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98461 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma