Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vysokopecní kal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Pyrite type transition metal dichalcogenides for oxygen evolution
 (Yunpeng ZUO)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n4g3e1// | Nanomaterial Chemistry / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná bentonitem
 (Aneta FLORUSOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//udd5tw// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná organo-deriváty montmorillonitu
 (Roman BYSTŘIČAN)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3chvt9// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím
 (Michaela PATRMANOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pb3kgy// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková pastová elektroda na bázi aerogelu
 (Tereza ČERVEŇÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2mad95// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná aerogelem
 (Tereza VOLNÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4czkym// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná montmorillonitem obsahujícím alkylamoniové kationty
 (Lenka TURČÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uvbavx// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Carbon Paste Electrode VS. Dropping Mercury Electrode in the Present Da\apostr{y}s Electrochemistry and Electroanalysis
 (Tomáš Mikysek)

2008, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//otqm8p// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv ukládání vysokopecních a ocelárenských kalů na životní prostředí
 (Jan Bartusek)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82520 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Oxidačně - redukční reakce železa a oceli v roztocích a taveninách soustavy NaOH-H2O
 (Pavel Raška)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110420 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)