Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hyperelasticita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Mechanické vlastnosti vybraných elastomerů
 (Richard Zezula)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ojo813// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Koncentrace napětí v hyperelastických materiálech
 (Patrik Eiba)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136837 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Identifikace materiálových parametrů modelu reologického chování kompozitu s pryžovou matricí
 (Jiří KOCÁB)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mc8wn4// | Počítačové modelování v inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Návrh ramenního chrániče motocyklisty
 (Václav HRDLIČKA)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vm1298// | Počítačové modelování v inženýrství / Výpočty a design | Práce na příbuzné téma

Analýza stabilizační svorky - srovnání výsledků MKP s experimenty
 (Radek Holub)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117461 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na mechanické vlastnosti vybraných elastomerů
 (Jan Barcuch)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hnk2cl// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Prostorová manipulace pružných těles pomocí magnetického pole
 (Ondřej SODOMKA)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p3lhe5// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Identifikace materiálových parametrů pěny používané v chráničích motocyklistů
 (Sandra KAŇÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bom50m// | Počítačové modelování v technice / Výpočty a design | Práce na příbuzné téma

Identifikace materiálových parametrů pryžových segmentů tramvajových kol se zohledněním viskoelasticity
 (Jan HECZKO)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//239f7a// | Aplikované vědy a informatika / Mechanika | Práce na příbuzné téma

Vliv hyperelastických materiálových vlastností na napjatost vulkanizačních membrán
 (Radim BEDNAŘÍK)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7lo6gm// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)