Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Ni-TiOTiO\dindex{2}fotokatalyzátor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
 (Nela Ambrožová)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104362 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Syntéza nanostrukturovaných destiček TiO2 a jejich využití pro rozklad organických polutantů
 (Jakub MAREŠ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yji7lk// | Materiálové vědy / Materiály | Práce na příbuzné téma

Příprava a využití nanočástic ZnS a CdS pro fotokatalytický rozklad fenolu ve vodných roztocích
 (Petra Horínková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86484 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanočástic ZnS imobilizovaných na montmorillonitu
 (Marcel Šihor)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99106 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu metody přípravy na strukturní, texturní a elektronové vlastnosti niklem modifikovaných TiO\dindex{2}materiálů
 (Kateřina Kozumplíková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bw5yo6// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu metody přípravy na strukturní, texturní a elektronové vlastnosti niklem modifikovaných TiO\dindex{2}materiálů
 (Kateřina Kozumplíková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bw5yo6// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace Ni-NiO-TiO\dindex{2} materiálů o různém stupni redukce NiO pro fotokatalytické uvolňování H\dindex{2}
 (Jan Janků)

2022, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fie5jy// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
 (Tereza Bajcarová)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140787 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2
 (Nela Ambrožová)

2019, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137507 | Procesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi TiO2
 (Jiří Jablunka)

2023, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150557 | Chemické a environmentální inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)