Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Účinnost kognitivně-behaviorální metody snižování nadváhy ve skupinových kurzech.
 (Lucie ROUSOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jp7a1o// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální práce s uplatněním metod kognitivně-behaviorální terapie u drogově závislých osob v kontaktním centru.
 (Ivana SVÍTKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n6aryd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sokratova metoda dialogu jako nástroj kognitivně-behaviorální terapie v kontextu úzkostných poruch
 (Štěpánka Soukupová)

2024, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB15266 | Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza přístupu pracovníků k dětem a mládeži ohroženým domácím násilím ve vybrané portugalské neziskové organizaci
 (Kateřina MATULÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b89ody// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Syndrom vyhoření se zaměřením na kurátory pro děti a mládež
 (Kateřina MANDÁTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ecatfd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Specifika práce s dětmi a mládeží ohroženými sociálním vyloučením a rizikovým chováním
 (Adéla Končitá)

2024, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wvtbz/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Exploring the Contemporary British Youth Culture
 (Marek JAKUBA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//97ul3j// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)