Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Nízkoprahová centra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Nízkoprahová centra na vybraných sociálních sítích
 (Alena ŠTURMOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mbauip// | Zdravotně-sociální péče / | Práce na příbuzné téma

Nízkoprahová denní centra a jejich plnění účelu sociální služby vzhledem k současnému legislativnímu vymezení
 (Kateřina BLÁHOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5jp8wp// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Muzikoterapie pro nízkoprahová centra pro děti a mládež
 (Jan Svojanovský)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/dcmrr/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Nízkoprahová denní centra v České republice
 (Tadeáš HRABOVSKÝ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yxh01n// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Romové a nízkoprahová centra
 (Eva Navrátilová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oce7d/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Práce na příbuzné téma

Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor
 (Markéta Paluchová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11015 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

Možnosti sociální rehabilitace v nízkoprahových denních centrech
 (Kateřina Hladilová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/f9y5q/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež
 (Pavlína CHROMÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m0g0xg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Volný čas předškolních dětí ze sociálně vyloučeného prostředí
 (Anna Handlířová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4848 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Jak vnímá a tráví svůj volný čas romská mládež v Jablonci nad Nisou
 (Jiří Havránek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//wny1pu// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)