Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Wtp53

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium interakce mutantních proteinů p53 s DNA.
 (Sarah SCHILLEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o3rqqh// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Interakce nádorových supresorů rodiny p53 a mutantních forem proteinu p53 s DNA
 (Vlastimil Tichý)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhdvb/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce interakce onkogenních forem p53 s nekanonickými strukturami DNA
 (Magda Vodičková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytlnc/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Isoformy proteinu p53 a jejich DNA vazebné vlastnosti
 (Monika Toporcerová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ni4b0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vliv superhelicity a lokálních otevřených struktur na interakci nádorového supresoru p53 s DNA
 (Olga Tichá)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wv4r3/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma