Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

CFD simulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

OPTIMALIZACE ÚPRAVY VODY PRO NAPÁJENÍ KOTLů V ELEKTRÁRNĚ TISOVÁ
 (Radek PLECHATÝ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a46ily// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh proudového kompresoru pro ohřev napájecí vody, kde pracovní kapalinou je voda z napájecí předlohy a nasávanou parou je sytá pára z bubnu parního kotle
 (Jiří Fogaraši)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104790 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Protitlaková parní turbina pro pohon napájecího čerpadla
 (Josef Mráček)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117605 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Příčiny vzniku kavitace v sacím potrubí podávacích čerpadel napájecího soustrojí elektrárenského bloku 660 MW
 (Václava DOBŠÍČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q6gosy// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Ověření provozních parametrů napájecího čerpadla bloku 110 MWe
 (Roman Loder)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71762 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Návrh ohřevu turbonapáječky bloku 200 MW v EDĚ
 (Jan Kolomazník)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71765 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Numerical simulation of the filling process in the pressure bottle
 (Shehab Hassan Attia)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4eb4cv// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu částí tepelného výměníku na proudové a teplotní pole v tepelném výměníku pomocí CFD
 (Stefan BAJIĆ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//peewgn// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Numerická simulace proudění v tepelném výměníku
 (Jiří ROBOTKA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tvyhxj// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vlivu vybraných geometrických částí chlazeného výfukového potrubí na proudové a teplotní pole pomocí CFD
 (Martin PELIKÁN)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bapqko// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma