Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

gen

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa
 (Aneta Baumeisterová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f5i8l/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza plazmidu obsahujícího gen etb a studium jeho role v produkci exfoliativního toxinu B u Staphylococcus aureus
 (Karla Kostýlková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mkux4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Gen TUSC3 v rozvoji ovariálního karcinomu
 (Kateřina Kratochvílová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d62hh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Gen HOXA9 a transformace krvetvorných buněk při leukémii
 (Jana Blažková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8dkrfj// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Importance of sustainability within the fashion industry in the purchase decision making process of Gen Z.
 (Gyuzal Kuspakova)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81715 | Ekonomika a management/Business Administration / Corporate Finance and Management | Práce na příbuzné téma

Limity použitelnosti konstrukčních materiálů pro aplikace MSR (Molten Salt Reactor GEN IV.)
 (Miroslav KREJČÍ)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hgzn9p// | Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh řešení odstavných a parkovacích stání v lokalitě ul. Gen. Sochora a okolí
 (David Fekete)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133912 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Consumer Behaviour Analysis of Gen Y on Banking Market
 (Karel Kraus)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113128 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Práce na příbuzné téma

Gen TP53 a Li-Fraumeni syndrom
 (Michaela Šipčiaková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6z3he8// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Vliv genotypů pro gen leptin na vybrané kvalitní ukazatele hovězího masa
 (Karel BENEŠ)

2017, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w2lcpw// | Zootechnika / Speciální zootechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)