Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikroskop

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Virtuální mikroskop
 (Pavel Beran)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qr2bj/ | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul
 (Andrej Polyak)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//vw40sl// | Biomedicínská informatika / | Práce na příbuzné téma

Přípravek pro elektronový mikroskop
 (Jan Dvořák)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119012 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Polohovací jednotka pro mikroskop
 (Tomáš POHANKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zy8hqx// | Inženýrská informatika / Číslicové systémy | Práce na příbuzné téma

Návrh detekčního uzlu pro mikrovlnný mikroskop
 (Roman HEINZ)

2005, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kmvvxw// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu | Práce na příbuzné téma

Hranice rozlišovací schopnopsti optických mikroskopů
 (Veronika Justrová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg4fi/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Charakterizace makromolekul v obrazech pořízených mikroskopem atomárních sil
 (Martin Dřímal)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dr8nw/ | Informatika / Počítačová grafika | Práce na příbuzné téma

Studium a úprava povrchů elektronovým mikroskopem
 (Filip Werl)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcqst/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Implementace pokročilých metod korekce pohybu preparátu v elektronovém mikroskopu
 (Matouš Kolařík)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaavk/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Práce na příbuzné téma

Filtrace obrazu v elektronovém rastrovacím mikroskopu
 (Marián Plauter)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/doof9/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)