Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dramatická výchova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Inspirace vybranými postupy loutkoherecké tvorby a jejich aplikace v oblasti dramatické výchovy. (Reflexe zkušeností studijního pobytu na Katedře bábkarskej tvorby VŠMU).
 (Tereza Koláčková)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fyfbi/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Inspirace vybranými postupy loutkoherecké tvorby a jejich aplikace v oblasti dramatické výchovy. (Reflexe zkušeností studijního pobytu na Katedře bábkarskej tvorby VŠMU).
 (Tereza Koláčková)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fyfbi/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Loutkové divadlo v Polné
 (Petr Coufal)

2014, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/g7q8t/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Práce na příbuzné téma

Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
 (Aneta Kopecká)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6481 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Současné politické divadlo a jeho možnosti při výchově mládeže
 (Lucie Macová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ej4og/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

Loutkové divadlo jako prostředek mimoškolní výchovy
 (Jakub Hříbal)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//09y9gh// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Vysokomýtské amatérské divadlo od poloviny 19. stol. do současnosti s přihlédnutím na nejvýznamnější osobnosti
 (Filip Janouch)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/lg27u/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Výukové divadlo
 (Eva Klíčová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ps5tx/ | Učitelství pro střední školy / Vizuální tvorba Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Loutkové divadlo jako nástroj prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole
 (Tereza SEDLÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9ykegz// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma