Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Dotazník, agrese, Busse, a, Perryho

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
SLEDOVÁNÍ UKAZATELŮ AGRESIVITY A VYBRANÝCH BIOMARKERŮ V KONTEXTU FRUSTRAČNÍ TEORIE AGRESE
 (Tomáš KRÁM)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wr6uoe// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Úroveň fyzické zdatnosti středoškolské mládeže ve vybraných krajích ČR vzhledem k přijímacím testům u policie
 (Gabriela Čermáková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7ooj/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderné elektrárně Temelín
 (Radek MÁLA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p3b7ai// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Vztah policistů vybraných zásahových jednotek Policie ČR k sebeobranným systémům a bojovým uměním
 (Radovan Boško)

2014, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggmbx/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Využití Buss - Perry Aggression Questionnaire při výběru k Policii ČR
 (Veronika KOBZOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//21d0kf// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI)
 (Zuzana Kolářová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92202 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Názory studentů CR na VŠPJ na vliv televizních pořadů o CR na jejich znalosti v oblasti CR
 (Bohumila Rožnovská)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//btor0n// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Amorphous bilayered Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 ribbons: Microstructure, magnetic properties and their stability
 (Andrii Titov)

2015, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109846 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Nové trendy v CR - Zhodnocení potenciálu esportu pro CR
 (David Konik)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11716 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR
 (Kristýna Kortová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11017/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)