Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dotazník, agrese, Busse, a, Perryho

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
SLEDOVÁNÍ UKAZATELŮ AGRESIVITY A VYBRANÝCH BIOMARKERŮ V KONTEXTU FRUSTRAČNÍ TEORIE AGRESE
 (Tomáš KRÁM)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wr6uoe// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Fyzická způsobilost žadatelů o přijetí k Hasičskému záchrannému sboru ČR a Policii ČR
 (Kristýna ELIÁŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y42uov// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Předpoklady k přijetí do služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru
 (Petra Kejlová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//gfor9w// | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Připravenost vybraných bezpečnostních sborů k ochraně obyvatelstva při úniku nebezpečných látek.
 (Václav MARYŠKA)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y5gdzh// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Četnictvo na cestě od monarchie k republice. Budování četnického sboru v Československu v letech 1918-1925.
 (Jaroslava Kacetlová)

2013, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngpx6/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Práce na příbuzné téma

Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR
 (Eva Bednářová)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evdzk/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Komunikace, citová vazba a sociální opora u spolupracovníků bezpečnostních sborů a městské policie
 (Martina Pourová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzeit/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Krizová intervence v prostředí bezpečnostního sboru Policie České republiky
 (Tomáš Nedorostek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a4k27w// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu
 (Pavel Bohatec)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ljbz7/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Důchodové pojištění příslušníků bezpečnostních sborů Policie České republiky
 (Jakub Jehlička)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8240 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)