Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

messaging

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití open-source hardware pro zpracování veřejných dat
 (Adam Czudek)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115119 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Návrh architektury pro ukládání, zpracování a zveřejňování open (big) dat s využitím cloud computingu
 (Martin Lněnička)

2016, Disertační práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hxeiuz// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Online analytické zpracování dat pro relační a NoSQL databáze s otevřeným zdrojovým kódem
 (Klára Jonasová)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tv6fs/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Práce na příbuzné téma

Nástroj pro zpracování výsledků měření v Red Hat Enterprise MRG
 (Petra Svobodová)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fqkv8l// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Časová odezva viskozity magnetoreologických kapalin na změnu externího magnetického pole
 (Tomáš CHARVÁT)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j2u492// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Automatizované měření odezvy LDO regulátoru na rychlou změnu zátěže
 (Šárka Vávrová)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128515 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Verifikace souběžného měření odezvy plastické deformace
 (Jan Pištora)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o9x0bc// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Měření hloubky průniku indentoru s využitím deformační odezvy
 (Jan Pištora)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dqs8jr// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Měření tlakové odezvy v hydrostatickém systému s minerálním olejem a dlouhým potrubím
 (Lukáš Rychlý)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137054 | Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Modelová měření charakteristických odezev výbojů vznikajících v typických defektních lokalitách izolačních soustav elektrických strojů
 (Václav KOŘENÝ)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//43o92h// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma