Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rudní revír Oloví

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Rudní mineralizace v okolí Dudína u Jihlavy
 (Ľubomír Kyrc)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7ja4/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Integrácia, interpretácia a validácia geofyzikálnych metód v kontexte archeologie
 (Tomáš Tencer)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h98am/ | Historické vědy (čtyřleté) / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Průzkum a rentabilita těžby a prodeje pokrývačských břidlic na Moravě
 (Eva Karkoszková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92185 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Průzkumné vrty a těžba břidlicového plynu na Náchodsku
 (Lucie Langová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8i76/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve
 (Martina Řehůřková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8j28/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Geologická a dendrologická charakteristika kamenolomu v Javornici
 (Ondřej Hemr)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zjq00g// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
 (Tibor Die)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ca6nec// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze gastroodpadu bráněnkou Hermetia illucense
 (Tomáš Persaň)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f2fdh/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vybrané rizikové prvky v nivních sedimentech Ploučnice a Ohře z posledních století.
 (Lucie MAJEROVÁ)

2018, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lq77kk// | Ekologie a ochrana prostředí / Environmentální analytická chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)