Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sonifikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Determinace úrovně variability srdeční frekvence a vybraných fyziologických a somatických parametrů herním postem u prvoligových fotbalistů
 (Martin SEMJON)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p9299u// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Regresní analýza pro kompoziční data
 (Sandra DONEVSKA)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//go8ozf// | Aplikovaná matematika / | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy a genetické programování
 (Josef Bydžovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8330 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy a MPI
 (Martin Hromek)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87103 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Simulované žíhání a genetické algoritmy: použití v optimalizacích a ve fyzice
 (Eduard CHUVAK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g1vz1c// | Fyzika / Počítačové modelování ve fyzice a technice | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy v prostředí Mathematica a srovnávací testy\nl{}
 (Hana BOUDNÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wlz7vq// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Populační algoritmy a jejich uplatnění pro segmentaci obrazu
 (Pavel JEDLIČKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//brc9i6// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Využití systému ECJ pro Evoluční výpočetní techniky
 (Michal Koudela)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108748 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Implementace dat z procesů sonifikace do tvorby uměleckého díla
 (Rudolf Drozd)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zcr0d/ | Hudební umění / Kompozice | Práce na příbuzné téma

Model tvůrčího procesu sonifikace
 (Karolína Šupejová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1lbz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)