Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Humulus lupulus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Analýza genetické variability jírovce maďalu pomocí DNA markerů
 (Václav Bačovský)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dpzkpa// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Vizualizace funkčních cév xylému pomocí barvení
 (Radek Jupa)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0u2a/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Důsledky působení nedostatku vody na strukturu a funkci xylému popínavých rostlin
 (Barbora Flamiková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pcbnz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Effect of low doses of herbicide paraquat on antioxidant defense in Drosophila
 (Michala KORANDOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9chv7f// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Důsledky působení nedostatku vody na strukturu a funkci xylému popínavých rostlin
 (Barbora Flamiková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pcbnz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Legislativní opatření vedoucí ke zmírnění nedostatku vody vlivem sucha
 (Michaela Vojáčková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137206 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Retence vody v krajině
 (Martina Kovářová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/vy28t/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní anatomie xylému druhů Vitis vinifera a Clematis vitalba
 (Barbora Flamiková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxlns/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Významnost vybraných strukturních znaků xylému rostlin pro jeho spolehlivou funkci
 (Radek Jupa)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyqls/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Důsledky působení nedostatku vody na strukturu a funkci xylému popínavých rostlin
 (Barbora Flamiková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pcbnz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)