Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji
 (Daniel VALUŠKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0l0688// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji
 (Pavel MAŠATA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eqvpge// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Revitalizace objektů brownfields v Ústeckém kraji: případová studie Větruše
 (Jindřich Grosse)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58590 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
 (Eva Svobodová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21255 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Revitalizace tůně Vršovice u Loun
 (Michaela HRDINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cr4tq9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení modelových příkladů revitalizací brownfields v Ústeckém kraji
 (Marek BIČÁK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fkcak8// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Ústecký kraj - od mrtvé krajiny k atraktivní turistické destinaci
 (Kateřina Šedivá)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xq8x5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Dopady útlumů těžby hnědého uhlí na Ústecký kraj
 (Edita Kovaříková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137375 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Ekonomické aspekty těžby černého uhlí v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj
 (Dominika Nová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102750 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)