Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Sokolovsko

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Současný stav informovanosti obyvatelstva při úniku nebezpečných látek z Momentive Specialty Chemicals Sokolov.
 (Lada MOURKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pj49rf// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Zpracování a likvidace průmyslových odpadních vod v Hexion, a.s. Sokolov
 (Pavel Maier)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115504 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti úpravy a využití důlních vody na ÚDV Svatava, Sokolov
 (Roman Mazur)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98018 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zpracování kapalných odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejich esterů v Hexion Specialty Chemicls Sokolov, a.s.
 (Miloslav Brzek)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86613 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrhy na zlepšení environmentálního vzdělávání na základních a středních školách v Sokolově
 (Hana TAUŠNEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0dhmqa// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma