Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pristupy a metody uceni ciziho jazyka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení
 (Marie Chválová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2jw9/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Práce na příbuzné téma

Znalostní a dovednostní rozdíly mezi žáky učícími se anglický jazyk od první a třetí třídy základní školy
 (Eva Veselá)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hmxzv/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Integrating English Language Teaching in a Regular Nursery Class
 (Petra Jelínková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h32t2/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

Ověření aplikace a efektivity výukových metod při výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 (Magdalena Lízalová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5ur5/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Využití kartiček se slovy ve výuce angličtiny na úrovni A1 – A2 podle SERRJ.
 (Zdenka Jakoubková)

2014, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4346/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Přístup k výuce kultury a reálií v cizích jazycích: Ruský jazyk
 (Alice Bolcková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drqu8/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Práce na příbuzné téma

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách
 (Petra ŠEBKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//54ex6c// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Alternativní metody výuky anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení
 (Sylvie Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zcpao/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Akční výzkum: Výuka anglického jazyka u žáků s dyslexií na základní škole
 (Lucie Trčková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a55j9/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma