Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

humanizace výchovy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Biblioterapie, artefiletika a arteterapie v knihovnách jako prevence duševních a sociálních problémů dětí v MŠ a
 (Simona Kňourková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9437 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Práce na příbuzné téma

Biblioterapie jako nástroj rozvoje tolerance vůči odlišnosti u pubescentů
 (Pavla Čonková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i46q0/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

The Inclusion of Children with English as an Additional Language into the Mainstream Education of the United Kingdom
 (Lenka Nováková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/alxr0/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

Teaching assistant in charge of children with ADHD.
 (Ivo Schmid)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpqc2/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

RESEARCH ON FAMILY QUALITY OF LIFE IN FAMILIES OF YOUNG CHILDREN WITH DISABILITIES IN CHINA
 (Ling GUO)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yd9b6f// | Special Education / | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků s poruchou chování; nové přístupy asistenta pedagoga ve třídě
 (Ludmila Hénková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8wdb/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Nesoutěžní hra jako průvodce v hledání smyslu
 (Lívia KUBIŠTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g3hcky// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Přístup seniorů k sociálnímu zemědělství jako možné alternativy činností / využití volného času v domově pro seniory
 (Kristýna BOWLES)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jh8exv// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Ostrava jako prostředek edukace ve Výtvarné výchově
 (Klára PROKOPOWSKÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fhg572// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)