Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

georadar

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stanovení změny míry znečištění železničního štěrkového lože při procesu strojního čištění pomocí měření změn relativní permitivity materiálu zařízením GPR
 (Anna Borkovcová)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1xpo63// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Měření elelktrické vodivosti a relativní permitivity užitím trojuhelníkového signálu
 (Michal PROCHÁZKA)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oiugsg// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Výzkum středověkých hrádků a tvrzí geofyzikálními metodami
 (Ondřej Pelikán)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a65ys/ | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Diagnostika vozovek jako podklad pro plánování údržby a oprav na úrovni sítě pozemních komunikací
 (Michal Korytář)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94574 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Diagnostika vozovek pomocí georadaru
 (Kateřina Štefková)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101621 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma