Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

speciálněpedagogická, diagnostika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Speciálněpedagogická diagnostika z hlediska školního poradenského pracoviště a školního speciálního pedagoga
 (Simona SZURMANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1e8mh1// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Speciálněpedagogická diagnostika vzdělávacích potřeb dětí s kombinovaným postižením.
 (Alex ONDRÁČKŮ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c45d8b// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Analýza speciálněpedagogické diagnostiky u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálněpedagogickém centru
 (Klára Jašková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl5wn/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Speciálně pedagogická diagnostika a sebehodnocení žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole praktické
 (Magdaléna Pospíšilová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/irufx/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza speciálněpedagogické diagnostiky u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálněpedagogickém centru
 (Klára Jašková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl5wn/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Online marketingová komunikace organizace Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava
 (Lucie Vavrušková)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/yef2y/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Malotřídní škola Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim: případová studie
 (Barbora Rozsypalová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5702 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Spolupráce učitelů a rodičů na II. stupni vybrané základní školy a waldorfské základní školy
 (Hana Hanzlíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6699/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Problémy s výslovností v ruském jazyce u žáků základní školy (na příkladu Základní školy Letovice)
 (Michaela Boháčová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rf0w9/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)